SIKA VÁM PONÚKA PROFESIONÁLNE A VYSOKO EFEKTÍVNE RIEŠENIA PRI VÝROBE A OPRAVÁCH AUTOBUSOV, AUTOKAROV A KARAVANOV:


Sikaflex®-221 vykazuje široké
spektrum priľnavosti a je vhodný
pre trvalé pružné tesnenie
s vysokou počiatočnou pevnosťou.
Vhodnými podkladovými
materiálmi sú kovy,
pokovované povrchy, sklo,
keramické materiály, plasty,
lakované povrchy.

viac
Sikaflex®-252 je vhodný na
dynamicky náročné konštrukčné
spoje. Vhodné podklady sú drevo,
kovy, hliník (aj eloxovaný), oceľový
plech (tiež fosfátovaný,
chromátovaný a pozinkovaný),
základné farby a laky
(dvojkomponentné), keramické
materiály a plasty.

viac
Sikaflex-515 je univerzálny tmel
vhodný pre väčšinu tmeliacich
aplikácií v automobilovom
priemysle. Tento produkt má
vynikajúce tmeliace vlastnosti pre
aplikácie v interiéri aj v exteriéri.

viac
Sikaflex-521 UV dobre lepí na
širokej škále podkladov a je vhodný
na trvácne elastické tmelenie
a lepenie. Vhodné podklady sú:
drevo, kovy, primery, nátery (2-
komp. systémy),

viac
Sikaflex-552 AT je vhodný na
škáry, ktoré sú vystavené
vysokému dynamickému napätiu.
Dobre lepí na všetkých
materiáloch, ktoré sa bežne
používajú v automobilovom
priemysle a servisoch napr. na
primeroch, náteroch, lakoch,
kovoch, farbených plastoch
a plastoch.

viac
Sikaflex®-222 UV je univerzálne
použitelná tesniaca hmota. Je
vhodná na rôzne trvalé elastické
utesnenia. Vhodné podkladové
materiály sú kovy, plasty,
keramické materiály, laky a nátery
(2-zložkové systémy) ako aj drevo.

viac

Hore