Kontaktné informácie

Ideaprogres s.r.o. je autorizovaným distribútorom spoločnosti Sika Slovensko, spol. s r.o..

Kontaktné údaje

Ideaprogres, s.r.o.
Winterova 18/1756
921 01 Piešťany
Slovensko

Fakturačné údaje
Obchodné meno: Ideaprogres, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Winterova 18/1756, SK-92101  Piešťany

IČO: 44004397
DIČ: 2022545833
IČ DPH: SK2022545833

Obchodný register Okresného súdu Trnava, vložka č: 21491/T oddiel sro

Bankové spojenie

Peňažný ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4006057372/7500
IBAN: SK32 7500 0000 0040 0605 7372
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

Kontakty
Daniel Mišík – technická podpora a poradenstvo Tel.: +421 948 348 929
Mgr. Juraj Takáč - technická podpora a poradenstvo Tel.: +421 907 289 031
E-mail: eidea@eidea.sk


Hore