Vyhlásenia o parametroch, vyhlásenia o zhode a certifikáty k výrobkom sú k dispozícii na stránkach Sika Slovensko:
Vyhlasenia banner

zoznam vyhlásení

Hore