Sika ponúka vysoko kvalitné riešenia pre lode a člny. Pozrite si naše riešenia a možnosti:

Sikaflex-290 DC je UV žiareniu
odolná jednozložková
polyuretánová tesniaca hmota
vyvinutá špeciálne na
vyškárovanie prútových palubných
škár, ktorá vzdušnou vlhkosťou
vytvrdzuje do elastomeru.

viac
Sikaflex-291i je viacúčelový
produkt, ktorý sa používa na lodné
konštrukcie. Je vhodný na lepené
spoje, aby boli elastické a odolné
voči vibráciám a môže sa použiť na
rôzne interiérové aj exteriérové
tmeliace aplikácie

viac
Sikaflex®-292 je vhodný na
konštrukčné spoje v lodných
konštrukciách, ktoré budú
vystavené vysokému dynamickému
tlaku

viac
Sikaflex®-295 UV bol vytvorený
špeciálne pre námorný priemysel,
kde sa používa na lepenie a
tmelenie materiálov, plastové
zasklenie člnov a lodí. Pre jeho
vynikajúcu odolnosť voči UV
žiareniu môže byť tento produkt
použitý aj na tesnenie škár v
oblasti závažnej expozície.

viac
Sika® MultiPrimer Marine sa
používa na zlepšenie priľnavosti
lepidiel Sikaflex® na podkladoch
ako je drevo (teak, mahagón,
oregonská borovica a korok), kovy
ako je hliník a galvanizovaná oceľ,
plasty a podklady ošetrené
náterom.

viac
Sika® Primer-290 DC je
transparentná až jemne nažltlá
kvapalina s nízkou viskozitou, ktorá
vytvrdzuje reakciou so vzdušnou
vlhkosťou. Prípravok sa používa na
prípravu lepených plôch drevených
palúb a obkladov pred tmelením so
Sikaflex® 290 DC alebo lepením so
Sikaflex® 298.

viac
Sikaflex® -298 je vhodný na lepenie
palubnej krytiny zo syntetických
živíc (okrem polyetylénu a
polypropylénu) a na lepenie
debnenia a dosiek z tíkového dreva
na vrchnú vrstvu paluby.

viac

Hore